ZDARZENIA 2023

Zdarzenie w dniu 01-03-2023 w godzina 16:43

Adres zdarzenia – Milewo-Rączki , budynek mieszkalny jednorodzinny
Typ zdarzenia – Pożar
Czas trwania akcji 0:46 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Grzeszczak Robert
 • Błaszczak Jarosław
 • Żbikowski Piotr
 • Czerwiński Jacek
 • Smosarski Bartosz

Zdarzenie w dniu 12-04-2023 w godzina 22:45

Adres zdarzenia – Milewo-Rączki , Budynek gospodarczy -Oboro stodoła
Typ zdarzenia – Pożar
Czas trwania akcji 1:56 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Błaszczak Jarosław
 • Żbikowski Piotr
 • Smosarski Bartosz

Zdarzenie w dniu 23-05-2023 w godzina 13:02

Adres zdarzenia – Kozin , zapłon drzewa magazynowanego
Typ zdarzenia – Pożar
Czas trwania akcji 0:59 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Grzeszczak Robert
 • Grzeszczak Paweł
 • Żbikowski Piotr
 • Czerwiński Jacek
 • Bojarski Paweł

Zdarzenie w dniu 24-05-2023 w godzina 17:57

Adres zdarzenia – Kraski-Ślesice , budynek gospodarczy pustostan
Typ zdarzenia – Pożar
Czas trwania akcji 1:15 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Smosarski Bartosz
 • Błaszczak Jarosław
 • Żbikowski Piotr
 • Piotrowski Paweł
 • Grzeszczak Paweł

Zdarzenie w dniu 10-06-2023 w godzina 17:31

Adres zdarzenia – Kurówko , powalone drzewo na drodze gminnej i linii energetycznej
Typ zdarzenia – zagrożenie miejscowe
Czas trwania akcji 2:30 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Gołota Karolina
 • Grzeszczak Robert
 • Gołota Michał
 • Żbikowski Piotr
 • Czerwiński Jacek
 • Smosarski Bartosz

Zdarzenie w dniu 23-07-2023 w godzina 03:21

Adres zdarzenia – Krasne ul. Mikołaja Kopernika -zapłon kontenera towarowego
Typ zdarzenia – Pożar
Czas trwania akcji 0:52 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Grzeszczak Robert
 • Gołota Michał
 • Grzeszczak Paweł
 • Czerwiński Jacek
 • Smosarski Bartosz

Zdarzenie w dniu 13-08-2023 w godzina 14:20

Adres zdarzenia – Krasne-Elżbiecin , kombajn zbożowy
Typ zdarzenia – Pożar
Czas trwania akcji 0:44 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Gołota Michał
 • Piotrowski Paweł
 • Przybysz Mariusz
 • Smosarski Bartosz

Zdarzenie w dniu 23-08-2023 w godzina 19:01

Adres zdarzenia – Nowokrasne , budynek gospodarczy – Owady
Typ zdarzenia – zagrożenie miejscowe
Czas trwania akcji 1:14 minut
Lista druhów uczestników akcji :

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Gołota Michał
 • Błaszczak Jarosław
 • Żbikowski Piotr
 • Czerwiński Jacek
 • Smosarski Bartosz

Zdarzenie w dniu 23-11-2023 w godzina 16:07

Adres zdarzenia –Mosaki-Star Wieś , droga gminna
Typ zdarzenia –  Powalone drzewo na drodze

Czas trwania akcji 0:36 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Czerwiński Jacek
 • Żbikowski Piotr
 • Smosarski Bartosz
 • Grzeszczak Robert
 • Grzeszczak Robert

Zdarzenie w dniu 03-12-2023 w godzina 20:41

Adres zdarzenia – Szlasy-Umiemy
Typ zdarzenia –  Przewód kominowy – zapłon sadzy w kominie

Czas trwania akcji 1:10 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Gołota Michał
 • Żbikowski Piotr
 • Smosarski Bartosz
 • Grzeszczak Paweł
 • Czerwiński Jacek

Zdarzenie w dniu 13-12-2023 w godzina 06:28

Adres zdarzenia – Helenów
Typ zdarzenia –  Pożar kurnika przemysłowego

Czas trwania akcji 1:10 minut
Lista uczestników:

 • Żbikowski Piotr
 • Wyszkowski Krzysztof
 • Gołota Michał
 • Błaszczak Jarosław
 • Czerwiński Jacek
 • Grzeszczak Paweł

Zdarzenie w dniu 22-12-2023 w godzina 22:54

Adres zdarzenia – Milewo-Szwejki
Typ zdarzenia –  Powalone drzewo –droga gminna

Czas trwania akcji 0:37 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Smosarski Bartosz
 • Żbikowski Piotr
 • Czerwiński Jacek
 • Grzeszczak Robert
 • Błaszczak Jarosław

Zdarzenie w dniu 28-12-2023 w godzina 00:49

Adres zdarzenia – Krasne –Elżbiecin
Typ zdarzenia –  Droga powiatowa- wypadek samochodu osobowego

Czas trwania akcji 1:06 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Żbikowski Piotr
 • Czerwiński Jacek
 • Piotrowski Paweł
 • Grzeszczak Paweł
 • Smosarski Bartosz