ZDARZENIA 2013

Akcje i zdarzenia w których uczestniczyła OSP WĘŻEWO w roku 2013

Zdarzenie w dniu 23-06-2013 godzina 21:32

Adres zdarzenia – Żbiki
Typ zdarzenia – Pożar stosu opon
Czas trwania akcji 0:42
Lista uczestników:

  • Gołota Michał
  • Grzeszczak Robert
  • Jaszczurowski Piotr
  • Masłowski Kamil
  • Smosarski Bartosz
  • Suchołbiak Krzysztof
  • Suchołbiak Rafał