ZDARZENIA 2016

Akcje i zdarzenia w których uczestniczyła OSP WĘŻEWO w roku 2016

Zdarzenie w dniu 10.01.2016 godzina 17:37

Adres zdarzenia – Gorąca
Typ zdarzenia – Pożar ładowarki rolniczej
Czas trwania akcji 0:42 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Gołota Michał
 • Traczyk Andrzej
 • Traczyk Zdzisław
 • Błaszczak Łukasz
 • Bojarski Paweł
 • Wronowski Sławomir

Zdarzenie w dniu 20.08.2016 godzina 13:28

Adres zdarzenia – Brzozowo Wielkie
Typ zdarzenia – Pożar kombajnu zbożowego
Czas trwania akcji 0:44 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Grzeszczak Leszek
 • Żbikowski Piotr
 • Wenda Jarosław
 • Grzeszczak Jarosław
 • Traczyk Andrzej

Zdarzenie w dniu 27.09.2016 godzina 16:50

Adres zdarzenia – Helenów
Typ zdarzenia – wypadek samochody (auto osobowe i ambulans)
Czas trwania akcji 3:13 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Gołota Michał
 • Żbikowski Piotr
 • Jakubowski Zbigniew
 • Wenda Jarosław

Zdarzenie w dniu 19.10.2016 godzina 6:14

Adres zdarzenia – Mosaki – Stara Wieś
Typ zdarzenia – nieprzejezdna droga powiatowa
Czas trwania akcji 1:20 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Gołota Michał
 • Żbikowski Piotr
 • Jakubowski Zbigniew
 • Traczyk Andrzej
 • Grzeszczak Leszek