ZDARZENIA 2015

Akcje i zdarzenia w których uczestniczyła OSP WĘŻEWO w roku 2015

Zdarzenie w dniu 23.05.2015 godzina 22:50

Adres zdarzenia – Wężewo
Typ zdarzenia – Wypadek drogowy
Czas trwania akcji 0:21 minut
Lista uczestników:

 • Grzeszczak Robert
 • Grzeszczak Leszek
 • Traczyk Andrzej
 • Gołota Michał
 • Wronowski Sławomir

Zdarzenie w dniu 07-06-2015 godzina 14:24

Adres zdarzenia – Szlasy – Umiemy
Typ zdarzenia – Pożar drewnianej stodoły
Czas trwania akcji 1:37 minut
Lista uczestników:

 • Grzeszczak Robert
 • Gołota Michał
 • Traczyk Zdzisław
 • Grzeszczak Paweł
 • Grzeszczak Leszek
 • Grzeszczak Jarosław
 • Jakubowski Zbigniew
 • Jaszczurowski Piotr

Zdarzenie w dniu 11-07-2015 godzina 13:19

Adres zdarzenia – Bartołdy
Typ zdarzenia – Pożar drewnianej stodoły
Czas trwania akcji 5:19 minut
Lista uczestników:

 • Grzeszczak Robert
 • Gołota Michał
 • Grzeszczak Paweł
 • Grzeszczak Leszek
 • Masłowski Kamil

Zdarzenie w dniu 19.07.2015 godzina 20:00

Adres zdarzenia – Wężewo
Typ zdarzenia – zwalony konar drzewa na drodze powiatowej
Czas trwania akcji 1:00 minut
Lista uczestników:

 • Gołota Michał
 • Jaszczurowski Piotr
 • Żbikowski Piotr
 • Błaszczak Łukasz
 • Kwiatkowski Paweł
 • Masłowski Kamil
 • Grzeszczak Jarosław

Zdarzenie w dniu 19.07.2015 w godzina 21:18

Adres zdarzenia – Wężewo
Typ zdarzenia – zwalony konar drzewa na drodze powiatowej
Czas trwania akcji 1:19 minut
Lista uczestników:

 • Gołota Michał
 • Jaszczurowski Piotr
 • Żbikowski Piotr
 • Błaszczak Łukasz
 • Kwiatkowski Paweł
 • Masłowski Kamil
 • Grzeszczak Jarosław

Zdarzenie w dniu 17.08.2015 godzina 13:23

Adres zdarzenia – Kozin
Typ zdarzenia – Pożar lasu
Czas trwania akcji 1:22 minut
Lista uczestników:

 • Gołota Michał
 • Grzeszczak Leszek
 • Żbikowski Piotr
 • Błaszczak Łukasz
 • Masłowski Kamil
 • Grzeszczak Jarosław

Zdarzenie w dniu 12.10.2015 o godzinie 21:21

Adres zdarzenia – Mosaki Rukle
Typ zdarzenia – Pożar traw
Czas trwania akcji 0:58 minut
Lista uczestników:

Grzeszczak Leszek
Grzeszczak Paweł
Suchołbiak Rafał
Błaszczak Łukasz
Bojarski Paweł
Wenda Jarosław

Zdarzenie w dniu 16.10.2015 o godzinie 18:29

Adres zdarzenia Wężewo
Typ zdarzenia – zapłon sadzy
Czas trwania akcji 0:46 minut
Lista uczestników:

 • Grzeszczak Leszek
 • Gołota Michał
 • Grzeszczak Paweł
 • Błaszczak Łukasz
 • Bojarski Paweł
 • Grzeszczak Robert

Zdarzenie w dniu 27.10.2015 o godzinie 08:46

Adres zdarzenia – Wężewo
Typ zdarzenia – zwalony konar drzewa na drodze powiatowej
Czas trwania akcji 0:23 minut
Lista uczestników:

 • Wyszkowski Krzysztof
 • Żbikowski Piotr
 • Gołota Maciej
 • Gołota Michał
 • Grzeszczak Paweł
 • Grzeszczak Jarosław