kold142 lutego 2014 r. o godz. 16:00 w budynku remizy OSP w Wężewie odbyło się Drugie Kolędowanie w Wężewie.

Swoją obecnością zaszczyciły nas zespoły i grupy muzyczne,które umiliły niedzielny wieczór jedocześnie kończąc Bożonarodzeniowy okres. Była wspaniała i ciepła atmosfera, a dla wszystkich gości i widowni czekał gorący posiłek i słodki poczęstunek.

Zarząd OSP serdecznie dziękuje, wszystkim gościom, uczestnikom i opiekunom zespołów. Gorące podziękowania skierowane są również do Druhów i Druhien naszej jednostki, Stowarzyszenia „Razem dla Wężewa” i Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem

GALERIA FACEBOOK

By druh