Wywiad zamieszczony w wydaniu świątecznym  KURIERA PRZASNYSKIEGO z dnia  20 grudnia 2017.

Kolędowanie w Wężewie stało się wizytówką tej miejscowości. Nic dziwnego, mieszkańcy chętnie integrują się podczas świąt i jeszcze chętniej przybierają, byle tylko podtrzymać ducha tradycji. Rozmawiamy z Robertem Grzeszczakiem.

Od czego zaczęło się kolędowanie? I kto je rozpoczął?

Historia kolędowania w Wężewie tak naprawdę zaczęła od grupy zaangażowanych druhów OSP, chcących zrobić coś dla swojej wioski. Dzięki ogromnym nakładom pracy strażnicy powstała świetlica, która stała się idealnym miejscem spotkań. Pomysł kolędowania narodził się w rozmowie pomiędzy prezesem OSP Wężewo Robertem Grzeszczakiem a ówczesnym księdza prefektem Jerzym Jakubowskim, który założył w parafii Krasne scholę „Semper cum Domino”. OSP Wężewo wzięło na siebie tę przyjemność z zarazem obowiązek i tak w 2013 roku odbyło się pierwsze Kolędowanie w Wężewie.

-Skąd taka tradycja w OSP? 

Po sukcesie pierwszej edycji kolędowania, OSP podjęło decyzję o kontynuacji pomysłu. Spotkanie cieszy się takim zainteresowaniem, że w 2016 roku OSP Wężewo zostało wyróżnione na uroczystej sesji powiatowo-gminnej, co przyczyniło się do wpisania Kolędowania w Wężewie do kalendarza cyklicznych imprez gminnych.

-Jak wygląda takie kolędowanie?

Zorganizowanie kolędowania wymaga dużo wysiłku i pomocy wielu druhów OSP, tym bardziej, że spotkanie to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W pierwszym takim spotkaniu udział wzięło zaledwie kilka grup. Dziś pierwsi kolędnicy są już naszymi stałymi gośćmi, a widownia może podziwiać nowych uczestników. Na każdym kolędowaniu gościmy działającą w Krasnem Grupę Osób Niepełnosprawnych „Aniołki” , których można wesprzeć przez zakup własnoręcznie wykonanych prac lub wylicytować obraz stworzony wyłącznie na tę okazję.  Dla wszystkich gości czeka zawsze słodki poczęstunek . warto wspomnieć, że kolędowanie Mie odbyło by się bez naszych sponsorów i władz gminy Krasne.

-Czy mieszkańcy chętnie włączają się w przygotowania?

Nasi uczestnicy zawsze chętnie i z wielkim zaangażowaniem przygotują się do występów. Kolędnikami są dzieci, młodzież i dorośli, wszyscy co roku zaskakują nas swoimi wykonaniami i chęcią  uczestnictwa. Na scenie śpiewane są kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne, a kolędowanie kończą występy zapustowe, które bawią widzów do łez.

-W przyszłym roku kontynuacja ?

Tak, już teraz bardzo wszystkich zapraszamy na Kolędowanie w Wężewie w styczniu 2018. To będzie już 6 takie wydarzenie w naszej lokalnej społeczności .

-Dziękuję za rozmowę.

KaW

Szóste Kolędowanie w Wężewie odbędzie się w sobotę 3 lutego 2018 roku, już teraz serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem,

Zarząd OSP w Wężewie

By druh