4 września, a z nim obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie, zbliżają się wielkimi krokami. Spieszymy więc podzielić napływający z wielu stron wyrazami wsparci i życzeniami.

Niezwykle cieszy nas wsparcie ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który objął honorowym patronatem nasz jubileusz. Oraz dofinansował naszą publikację pt: „Ochotnicza Straż Pożarna w Wężewie 1921-2021 „. Wsparcia też udzielili Powiat Przasnysz oraz Gminy Krasne i Przasnysz . Dziękujemy

Życzenia ze szczebla powiatowego przesłał starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski:

Szanowni Druhowie,

w imieniu władz samorządowych Powiatu Przasnyskiego składam Wam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wężewie.

Ochotnicze Straże Pożarne to jedne z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla lokalnych środowisk organizacje. Czasy się zmieniają, a wśród Was nadal trwa bezinteresowność i służba drugiemu człowiekowi. To powód do dumy dla Was, Waszych rodzin, Gminy oraz Powiatu Przasnyskiego.

Druhowie, jesteście wzorem do naśladowania dla młodszych mieszkańców. Wasza odwaga budzi szacunek i podziw, a uznanie zyskujecie także dzięki aktywnemu udziałowi we wszystkich ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeniach, inicjatywach, świętach.

Jestem przekonany, że tak jak dotychczas, tak również w przyszłości hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” będzie Wam towarzyszyło w trakcie Waszej codziennej służby.

Starosta Przasnyski
Krzysztof Bieńkowski

Impreza takiego kalibru jak 100-lecie OSP, nie mogła by również obejść się wsparcia gminy Krasne, pod kierownictwem wójta Michała Szczepańskiego, które także skierował do nas kilka słów:

Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu, jakim jest 100-lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie Druhnom i Druhom Strażakom składam serdecznie gratulację, podziękowania i wyrazy uznania. Wiedzcie, że Wasza codzienna służba jest niezwykle doceniana przez mieszkańców naszej Gminy, władze samorządowe oraz każdego, komu nieśliście i niesiecie pomoc. Dziękuje również za wasz wkład w krzewienie patriotyzmu krajowego i lokalnego poprzez liczne działania kulturalne i społeczne. Z całego serca życzę, aby ta trudna i wyjątkowa służba była dla Was źródłem osobistej satysfakcji i spełnienia. Życzę tylu powrotów, co wyjazdów. Życzę także dalszego rozwoju OSP w Wężewie, aby kolejne sto lat było równie owocne!

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

W imieniu mieszkańców Gminy Krasne Wójt Gminy Krasne

Michał Szczepański

Szczere życzenia przysłała wójt gminy Przasnysz – Pani Grażyna Wróblewska:

Z okazji 100 – lecia składam serdeczne gratulacje dla druhów OSP Wężewo.

Życzę kolejnych jubileuszy, satysfakcji z pracy na rzecz innych ludzi, podejmowania nowych zamierzeń. Niech Ochotnicza Straż Pożarna w Wężewie  będzie nadal chlubą tej miejscowości, spoiwem, łączącym pokolenia, miejscem integracji i realizacji społecznych pasji jej członków.     

Niech dokonania minionych pokoleń stanowią podwaliny pod przyszłe działania, a wasze inicjatywy niech obejmują nie tylko działania przeciwpożarowe, a rozszerzają się na całą społeczność Wężewa i okolic.

Na koniec oddajmy głos Prezesowi OSP w Wężewie:

Na dźwięk syreny są gotowi zostawić swoje zajęcie, rodzinę, narazić własne życie, by ratować drugiego człowieka. To poświęcenie wymaga niezwykłej odwagi, która w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie towarzyszy Druhom od 1921 roku. Nastał długo wyczekiwany przez wszystkich dzień, Jubileusz 100-lecia działalności naszej jednostki. To niezwykłe święto jest ważne dla całej organizacji, ale także dla każdego z osobna. Z pewnością wielu Druhów będąc dzieckiem, z zaciekawieniem patrzyło na dostojnych mężczyzn w mundurach i nie mogło doczekać się momentu wstąpienia w szeregi jednostki. Teraz wszyscy razem z ogromną dumą możemy świętować Jubileusz i wspominać lata pięknej historii kształtującej OSP w Wężewie.

Ochotnicy w Polsce stanowią organizację społeczną o bardzo długiej tradycji. Poza nadrzędną funkcją gaszenia pożarów i pomocy potrzebującym, pełnią szereg zadań wpisujących się w działalność środowisk lokalnych. Podobnie jest z naszą jednostką. Przez te wspaniałe 100 lat Druhowie byli gotowi do akcji, brali udział w zawodach, uczestniczyli w najważniejszych uroczystościach kościelnych i dbali o mieszkańców Wężewa.

Jestem wdzięczny i szczęśliwy, że czas mojej kadencji przypada na tak ważny i podniosły czas Jubileuszu. W tej miłej chwili chciałbym złożyć wszystkim Druhom i Druhnom najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy głębokiego uznania. Dziękuję za codzienną pracę na rzecz naszej jednostki i postawę godną naśladowania. Podziękowania kieruję także do sponsorów i darczyńców, którzy stale wspierają naszą jednostkę. Na dalsze lata życzęufności, a niepoddającym się Strażakom kultywowania tej pięknej pasji, która przyczyni się do jeszcze większego rozkwitu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie.

Prezes OSP w Wężewie

Robert Grzeszczak

List gratulacyjny przesłało także biuro europosła Jarosława Kalinowskiego:

Widzimy się wszyscy 4 września 2021 roku godzina 12:30

By druh