Przepełnieni smutkiem i poczuciem wielkiej straty informujemy, że 6 stycznia 2023r odszedł na wieczną wartę druh Benedykt Borucki. W szeregach jednostki OSP Wężewo działał prawie 60 lat, w latach 80 pełnił funkcję naczelnika OSP, a ostatnio Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uhonorowany najwyższym odznaczeniem-medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Zawsze chętny do współpracy, niezwykle życzliwy, uśmiechnięty-takim go zapamiętamy.

Msza święta w intencji śp. druha Benedykta rozpocznie się 9 stycznia 2023r. o godz 14 w kościele w Krasnem, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu w Krasnem

informacja przed mszą żałobną.

Mowa pogrzebowa

Szanowny Księże Proboszczu ! Pogrążona w smutku Rodzino , Druhowie i Druhny Strażacy !

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczny spoczynek naszego druha Benedykta Boruckiego

Swoją służbę rozpoczął w 1965 roku od prostego strażaka. Doceniany przez brać strażacką za swoje zaangażowanie i fachowość po niespełna 16 letniej służbie społecznej w latach 1981- 1990 objął funkcję naczelnika w OSP w Wężewie .A od roku 2001 do dziś pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W działaniach ratowniczych wyróżniał się ofiarnością i zaangażowaniem w realizacji zadań bojowych przyczyniał się do uratowania zagrożonego zdrowia i życia ludzi oraz mienia

Dużo czasu i energii poświęcił realizację zadań dotyczących poprawy bazy lokalowej na przechowanie sprzętu i warunków służby, które polegały na modernizacji strażnicy. Swoje zadania realizował w bardzo trudnych warunkach, przy ograniczonych środkach finansowych . Zabiegał o pozyskanie nowoczesnego sprzętu , motywował brać strażacką do podwyższania kwalifikacji. Dbał o dobry wizerunek naszej jednostki. Pamiętamy Go jako człowieka uśmiechniętego, pogodnego i wrażliwego, chętnego do udzielania pomocy potrzebującym.

Druh Benedykt Borucki

Za swoje niekwestionowane zasługi był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi, oraz w 2021 roku otrzymał najwyższe odznaczenie związku OSP RP Medal honorowy IM. BOLESŁAWA CHOMICZA

Nie sposób dziś , oddać pełni zasług Zmarłego Benedykta w okresie jego blisko 60- letniej, bezinteresownej, społecznej służby. Nieubłagana śmierć wyrwała z naszych szeregów Człowieka sumiennego, uczynnego, solidnego i zdyscyplinowanego, który tej działalności poświęcił wiele energii i pracy, nie szczędził swojego zdrowia, wolnego czasu, realizując z ogromnym zaangażowaniem zadania ratownicze mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi.

Nasza obecność tutaj, jest podziękowaniem i oddaniem honoru Człowiekowi, który tak wiele dał społeczeństwu.

Dziękuję wszystkim delegacjom i pocztom sztandarowym za przybycie.