W minionym roku 2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Wężewie otrzymała wielkie wsparcie od Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie chcieliśmy bardzo mocno podziękować . Dzięki dotacji pt: „ Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wężewie” otrzymaliśmy 20000 tyś zł i zakupiliśmy sprzęt taki jak :

  • Węże pożarnicze 75 i 52
  • Prądownicę, kurtynę wodną ,mostki przejazdowe

Z dotacji tej zakupiliśmy także bardzo ważne dla nas wyposażenie indywidualne dla strażaka ochotnika takie jak

  • Hełmy, kominiarki , rękawice
  • Szelki bezpieczeństwa, buty specjalne i buty specjalne gumowe

W roku 2022 otrzymaliśmy także dotacje z MSWiA przekazana przez PSP w Przasnyszu oraz część środków z funduszu sołeckiego, przeznaczonych dla miejscowości Wężewo

Pragniemy wszystkim, którzy Nas wspierają serdecznie podziękować i oświadczamy iż nie spoczywamy na laurach i nieustannie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych funduszy na doposażenie naszej jednostki .