Kazimierz Kozłowski

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum odbyły się 15 października br..

W przedwyborczej kampanii komitetów wyborczych było wiele obietnic, propagandy, dyskusji, emocji i oczekiwań, co istotnie wpłynęło na jeszcze większe zróżnicowanie preferencji między wyborcami miast i wsi, starszymi i młodszymi, bardziej i mniej wykształconymi, mieszkającymi we wschodniej i centralnej oraz zachodniej stronie Polski a nawet wśród razem zamieszkujących członków rodziny. Zarysował się wyraźny podział większości dorosłego społeczeństwa na dwie główne grupy: jedna – preferująca dotychczas rządzące partie (PiS + Suwerenna Polska), i druga – preferująca partie opozycyjne i uznająca konieczność zmiany władzy. Przedwyborcze sondaże wskazywały, że obydwie grupy są prawie jednakowo liczne a wyniki wyborów i referendum w skali kraju nie były przesądzone.

Teraz wyniki wyborów i referendum są już powszechnie znane. Mnie, jako wężewiaka mieszkającego w Puławach, zainteresowało jak głosowali moi krajanie, tj. wyborcy w Wężewie oraz w sąsiednich i okolicznych miejscowościach. Postanowiłem więc zapoznać się z tymi wynikami oraz z wynikami głosowań w całej gminie Krasne, powiecie przasnyskim, okręgu nr 16 i w całym kraju. Mając tę ciekawą dla mnie wiedzę, uznałem za celowe napisanie niniejszego artykułu i zaproponowanie Zarządowi OSP w Wężewie zamieszczenia go na stronie internetowej tej straży. Mam nadzieję, że artykułem tym zainteresuję część czytelników tej strony i skłonię do przemyśleń, refleksji i wyciągnięcia własnych wniosków. Poza tym wydaje mi się, że artykuł ten nadaje się do kronik Wężewa i Krasnego oraz że może on stanowić dodatkowe źródło informacji o wyborach w 2023 r. Zaznaczam, że nie jestem członkiem żadnej partii, staram się być dobrze poinformowanym i obiektywnym, korzystam z różnych źródeł informacji i że troszczę się nie tylko o aktualne ale i o przyszłe pokolenia Polaków.

 1. Wybory do Sejmu

W wyborach do Sejmu Gmina Krasne należała do okręgu wyborczego nr 16, dla którego Państwowa Komisja Wyborcza przydzieliła (już dawno temu) 10 mandatów poselskich i w skład którego weszło 10 powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasto Płock na prawach powiatu. Na terenie kraju było 41 okręgów wyborczych do Sejmu.

W gminie Krasne utworzono 3 obwody wyborcze z komisjami w lokalach szkół podstawowych: nr 1 – w Krasnem, gdzie głosowali wyborcy z Wężewa, nr 2 – w Milewie-Szwejkach i nr 3 – w Zielonej. W obwodzie nr 1 poza Wężewem znalazły się następujące wsie: Augustów, Helenów, Krasne, Krasne-Elżbiecin, Mosaki-Rukle, Łyszkowo, Zielonki, Mosaki-Stara Wieś, Godacze, Iłówko, Zalesie, Żbiki, Żbiki-Gawronki, Żbiki-Antosy i Żbiki –Starki.

Najważniejsze dane liczbowe dotyczące wyborów do Sejmu przedstawiłem w tabelach nr 1 i 2.

Tabela nr 1. Informacje o wyborcach

Dane liczboweObwód nr 1 KrasneGmina KrasnePowiat przasnys.Okręg nr 16Kraj
Liczba uprawnionych wyborców150026923871462734429532595
Liczba wyborców głosujących101318272660245155521971603
Liczba głosów ważnych99017832597844256721596674
Frekwencja, %67,5367,8768,7171,9874,38

Z danych zawartych w tej tabeli wynika, że liczba głosów ważnych oddanych w gminie Krasne (990) stanowi zaledwie ok. 0,2237 % głosów ważnych oddanych w okręgu (około 0,04584 % ważnych głosów oddanych w kraju) i z tego względu prawdopodobnie nie miała ona znaczącego wpływu na wybór posłów w okręgu nr 16.

Z tabeli tej wynika również, że frekwencja w gminie Krasne była niższa o: 0,84 punktu % niż w powiecie przasnyskim, 4,11 punktu % niż w okręgu nr 16 i aż o 6,51 punktu % niż średnia w kraju. Frekwencja ta była również niższa o 3,15 punktu % od średniej krajowej we wsiach, która wynosiła 71,02 %.

Tabela nr 2. Procentowy podział głosów na kandydatów ogólnopolskich komitetów wyborczych


Komitet Wyborczy
% głosów
Obwód nr 1 KrasneGmina KrasnePowiat przasn.Okręg nr 16Kraj
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
60,9161,5352,1944,1135,38
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI10,619,7618,5022,4030,70
TRZECIA DROGA POLSKA 2050 S. HOŁOWNI – PSL14,6514,2513,7017,0714,40
NOWA LEWICA
4,344,154,856,528,61
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ6,467,637,316,527,16
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1,821,631,692,031,86
POLSKA JEST JEDNA
1,211,071,751,351,63
INNE
0,26
RAZEM100,00100,00100,00100,00100,00

Z tabeli tej wynika, że trzy ostatnie komitety wyborcze nie uzyskały w skali kraju wymaganego minimum poparcia, tj. 5 % (w przypadku komitetu koalicji to wymagane minimum wynosi 8 %) i ich kandydaci nie wzięli udziału w rozdziale mandatów poselskich metodą d’Hondta*. Metoda ta stwarza możliwość uzyskania większej liczby mandatów komietom, które uzyskały wyższe niż średnie poparcie, niż przy podziale proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów.

*Metoda d’Hondta polega na tym, że liczby głosów uzyskanych w okręgu przez poszczególne komitety wyborcze, które uzyskały wymagane minimum poparcia, dzieli się przez kolejne liczby naturalne, tj. 1,2,3 itd. i z uzyskanych w ten sposób wszystkich zbiorów wyników dzielenia (ilorazów) wybiera się tyle najlepszych z nich ile mandatów przydzielono na dany okręg. W ten sposób ustala się ilu kandydatów z każdego komitetu otrzyma mandat posła. Mandat posła w poszczególnych komitetach uzyskują ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Kandydaci, którzy uzyskali mandat posła w okręgu wyborczym nr 16

BORTNICZUK Kamil, CICHOLSKA Anna Ewa, MAŁECKI Maciej, OZDOBA Jacek Dawid, WĄSIK Maciej Roman

GAPIŃSKA Elżbieta Teresa, KIERWIŃSKI Marcin Piotr, KRZEMIŃSKI Adam

ORLIŃSKI Mirosław Adam, ZGORZELSKI Piotr

Wśród tych osób nie ma posła z powiatu przasnyskiego. Szkoda!

2. Wybory do Senatu

W wyborach do Senatu gmina Krasne należała do okręgu nr 39, który obejmował 5 powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński. Z każdego okręgu wybierany był tylko 1 senator, ten który uzyskał największą liczbę głosów. Na terenie kraju było 100 okręgów wyborczych, tj, tyle ilu jest senatorów w Senacie.

Tabela nr 3. Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu w okręgu wyborczym nr 39

KandydatKomitet wyborczyL. głosów% głosów
BIEŃKOWSKI KrzysztofPRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ80 56747,25
JACKOWSKI Jan MariaWYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO71 40441,88
JANOWSKI GabrielZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN18 53910,87
Razem170 510100,00

Mandat senatora uzyskał Krzysztof Bieńkowski* z komitetu wyborczego PiS, były starosta przasnyski. Wielkie gratulacje!

*Krzysztof Bieńkowski „urodził się 30 stycznia 1980 r. w Przasnyszu.

W 2004 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Odbył studia podyplomowe z zakresu informatyki, zarządzania oświatą i zarządzania służbą zdrowia, a także studia doktoranckie z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych na Akademii Finansów w Warszawie.W latach 2004–2016 pracował jako nauczyciel i pedagog szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu. Od 2016 do 2018 r. kierował Delegaturą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie.W 1998 r., w wieku 18 lat, kandydował w zorganizowanych przez Radę Miejską Przasnysza wyborach na burmistrza tego miasta. W latach 2006–2023 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Przasnyskiego, w okresie 2006–2010 pełnił funkcję jej przewodniczącego, a od 2010 do 2014 r. – wiceprzewodniczącego. W latach 2018–2023 był starostą powiatu przasnyskiego.Został odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Odznaką Honorową PCK IV stopnia i odznaką „Serce Legionu”.”

Z poszczególnych komitetów wyborczych mandat senatora uzyskało 41 kandydatów z Koalicji Obywatelskiej, 34 z PiS, 11 z Trzeciej Drogi, 9 z Nowej Lewicy i 5 z Paktu Senackiego (kandydaci niezależni). Frekwencja w wyborach do Senatu była minimalnie (o 0,07 %) niższa niż do Sejmu i wyniosła 74,31 %.

3. Głosowanie w Referendum

Równocześnie z wyborami parlamentarnymi odbyło się referendum, w którym wyborcy mieli odpowiedzieć na 4 pytania:

 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? (96,49% NIE)
 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? (94,61 % NIE)
 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? (96,04 % NIE)
 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? (96,79 % NIE)

Warunkiem ważności referendum była co najmniej 50 % frekwencja w skali kraju. Jednak znaczna część wyborców, biorących udział w wyborach do Sejmu i Senatu, nie pobrała kart do głosowania w referendum, w związku z czym w skali kraju frekwencja była poniżej 50 % i wyniki referendum (podane tuż za pytaniem) nie są wiążące. Szczegółowe wyniki frekwencji przedstawione są poniżej w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Informacja o frekwencji w referendum

Obszar wyborczyObwód nr 1 KrasneGmina KrasnePowiat przasnys.woj. mazowieckieKraj
Frekwencja , %53,0755,6150,9442,5840,91

Z danych w tej tabeli wynika, że frekwencja w gminie Krasne była znacznie wyższa niż w powiecie przasnyskim, w woj. mazowieckim i w całym kraju (aż o 14,7 punktu %, tj. prawie 1,36 razy).

4. Podsumowanie

Z przedstawionych powyższej wyników głosowań wynika, że wyborcy w obwodzie nr 1 w gminie Krasne, do którego należało Wężewo, głosowali:

– bardzo podobnie jak w całej gminie Krasne,

– głównie na kandydatów z komitetów wyborczych PiS, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej (tego można było się spodziewać),

– wyraźnie inaczej niż w powiecie przasnyskim, okręgu nr 16 i średnio w kraju, zdecydowanie preferując kandydatów z komitetu wyborczego PiS (ok. 1,7x więcej głosów)

i deprecjonując (negując) kandydatów z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej (około 3x mniej głosów) oraz Nowej Lewicy (około 2x mniej głosów),

– na komitet wyborczy Trzeciej Drogi i pozostałe komitety prawie tak samo jak średnio w kraju.

Skala preferowania i deprecjonowania (negowania) kandydatów z poszczególnych komitetów wyborczych była dla mnie jednak sporym zaskoczeniem.

Wyniki głosowań i frekwencja w gminie Krasne nie są wyjątkowe, czy szczególnie wyróżniające się, ale istotnie różnią się od ogólnopolskich. Podobnie głosowano w bardzo wielu wsiach, szczególnie na terenach wschodniej i centralnej Polski.

W większości badań i analiz jest tak, że jeśli jakiś wynik istotnie różni się od wartości średniej, to nasuwa się pytanie, dlaczego?

Na podstawie informacji z badań sondażowych exit poll Ipsos w dniu wyborów i statystyk powyborczych wydaje mi się, że na tak różniące się od średnich krajowych wyniki głosowań w gminie Krasne złożyło się wiele przyczyn, z których za najważniejsze i najbardziej prawdopodobne uważam:

 1. „Kupienie” wyborców świadczeniami socjalnymi (13 i 14 emerytura, wysokie podwyżki emerytur, rent i najniższej płacy, 500+, 300+)
 2. Bardzo „skąpe” informacje lub ich brak w mediach państwowych na temat wzrostu zadłużenia Państwa, wysokiej inflacji, nieprzestrzegania prawa, nepotyzmu i wielu innych niekorzystnych dla społeczeństwa skutków rządzenia w okresie ostatnich 8 lat
 3. Większy niż średni w kraju udział wyborców w starszym wieku (powyżej 50 lat), którzy dobrze pamiętają korzystne zmiany, jakie zaszły po 1989 roku
 4. Mniejszy niż średni w kraju udział wyborców młodych (18 – 35 lat), który nie znają dobrze sytuacji gospodarczej i ekonomicznej kraju przed 1989 rokiem
 5. Mniejsze niż średnie w kraju docenienie wpływu roli Unii Europejskiej na poziom życia ludności i przemian w kraju
 6. Agresywną kampanię wyborczą PiS w mediach państwowych i kościelnych oraz straszenie społeczeństwa negatywnymi skutkami przejęcia władzy przez opozycję
 7. Przekonanie i wiara wyborców, że informacje podawane przez media państwowe (Telewizja Polska, Polskie Radio, lokalna prasa), kościelne (Radio Maryja, Telewizja „Trwam”) i niezależne są tylko prawdziwe i tylko pełne
 8. Bardziej ograniczony niż średni w kraju dostęp do mediów niezależnych i Internetu
 9. Bardziej łagodne niż średnie w kraju odczucie skutków wzrostu cen (inflacji) ze względu częściowo własne produkty spożywcze i własne domy
 10. Niższy niż średni w kraju poziom wykształcenia wyborców
 11. Ocena aktualnych władz w gminie, powiecie i województwie.

Z informacji uzyskanych od jednego z wyborców, na wynik wyborów w gminie Krasne, powiecie przasnyskim i w okręgu nr 16, mogła mieć wpływ również „bardzo dobra kampania” PiS (dużo plakatów i bilbordów, uczestnictwo kandydatów w piknikach, dożynkach, rocznicach, otwarciach, promocjach itp., rozdawanie promes i nagród, spotkania z Maciejem Wąsikiem, Kamilem Bortniczukiem, Jackiem Ozdobą, Patrykiem Jakim, Mateuszem Morawieckim) i „beznadziejna kampania Demokratycznej Opozycji” (mało bilbordów i plakatów, brak lub mało spotkań z kandydatami (prawdopodobnie tylko Marcin Kierwiński i Piotr Zgorzelski w Przasnyszu)).

Oczywistym jest, że na każdego wyborcę mogły mieć wpływ różne przyczyny i powody.

Podsumowanie kończę nietypowo, bo bez wniosków. Niech każdy Czytelnik tego artykułu dojdzie do nich sam, bo jestem świadomy, że będą one różne.

Ciekawe, jakie będą wyniki głosowań w gminie Krasne w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego i samorządowych?

Źródła informacji:

 1. https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/okr/16
 2. https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/obkw/1159911
 3. https://www.eska.pl/wybory-2023/gmina-krasne
 4. https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/

Fotografie: Internet – wyszukiwarka Google

Puławy, 30 listopada 2023 r.

PS Bardzo dziękuję Zarządowi OSP w Wężewie za zamieszczenie niniejszego artykułu na stronie internetowej straży.