Uwaga dobre informacje!!!

Dzięki dotacji Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pt: ” Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Zakupiliśmy sprzęt o wartości 5824,92 zł.

Dotacja FSUSR – 4900 zł.

Wkład własny OSP w Wężewie – 924,92 zł.

Dziękujemy również Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji za dotację przekazaną za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu za możliwość zakupu 6 par butów „gumowych specjalnych” oraz 2-kompletów „ubrań specjalnych.

Zarząd OSP w Wężewie dziękuje FSUSR oraz MSWiA za pomoc i wsparcie .

Z poważaniem

Prezes OSP w Wężewie

Krzysztof Wyszkowski