image

W dniach 5-12 maja 2013 r w parafii Krasne trwały Misje Święte. Ze swoim słowem, przebaczeniem, miłością przyszedł do naszej wspólnoty Chrystus poprzez posłanych do nas misjonarzy Redemptorystów O. Jana Główczyka i O. Józefa Szczecina.

Uroczystość rozpoczęcia Misji Świętych uświetnił moment przekazania Krzyża wykonanego i ufundowanego przez mieszkańca Wężewa pana Jana Zabielskiego. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Wężewo w porozumieniu z panem Zabielskim zorganizowali ceremoniał przewiezienia Krzyża do miejsca jego przeznaczenia. Piękny, kilkumetrowy krzyż w asyście strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Wężewo – z pomocą OSP Krasne i Zalesie – został złożony przed kościołem.

W gonitwie życia przystanek w postaci uczestnictwa w Misjach był dla każdego z nas czasem wewnętrznego zadumania nad swoim życiem, dla wielu odnalezienia na nowo tego, co w nim najważniejsze…

Poruszeni duchowo, umocnieni przez Boga zakończyliśmy Misje Święte Mszą świętą, podczas której nastąpiło uroczyste poświęcenie i wywyższenie krzyża misyjnego. Złożony przed kościołem Krzyż w pierwszym dniu Misji, w ostatnim został podniesiony i ustawiony przy naszym kościele. Przedsięwzięcie wymagało pomocy wielu silnych rąk – i znowu dzielni strażacy nie zawiedli – OSP Wężewo, Krasne , Zalesie i Krasiniec spisali się na medal.

Niech ten Krzyż będzie dla nas, wszystkich parafian symbolem Misji Świętych. Idąc do kościoła, spójrzmy w prawo… na Krzyż , i pamiętajmy o swoich postanowieniach misyjnych…

Justyna Błaszczak

By druh